top of page

באמצעות מילוי הפרטים במחשבון, תוכלו לגלות באופן מיידי:

1.  מה העלות של כל מסלול?

2. מה יהיה גובה ההחזר לאחר שנה, חמש שנים, עשר שנים ועשרים שנה?

3. איך משפיע כל שינוי בריבית על ההחזר ועל סה"כ העלות של המשכנתא.

4. ריבית משתנה או קבועה – מה תהא ההשפעה שלה על המשכנתא ?

מחשבון משכנתא מקצועי שלא ראיתם
 יגלה לך את מה שהבנקים לא רוצים שתדע!

 עם מילוי הפרטים יועבר סרטון הדרכה לשימוש במחשבון

לקבלת מחשבון מקצועי שעדיין לא ראיתם,
מלאו פרטים:

בהרשמתך הינך מאשר לקבל דיוורים והודעות טקסט בנושא משכנתאות

הסודות המקצועיים נחשפים!

כל המספרים המדוייקים, הנדרשים לך בהליך קבלת ההחלטות, מוגשים לך כעת באופן ברור ופשוט.

המחשבון מחשב החזר חודשי עתידי, וסה"כ עלות, לפי המסלול, ריביות ומדד.

 

שני בונוסים נוספים לנרשמים מדף זה:

1. טבלת הסבר מפורט על כל סוגי
   מסלולי המשכנתא.

2. סיכום פרטי מוקדי השירות של הבנקים         למשכנתאות.

bottom of page